Léčba smíchem - CA LUKi

Tonoucí

Jednou jsme byli s celou rodinou na dovolené v Jižních Čechách, které do dnes zbožňuji a využili jsme hezkého počasí ke koupání na koupališti.

Já v té době jsem měl asi deset let a dostal jsem na starost bratra Toníka, který byl o tři roky mladší.

Dováděli jsme, koupali se v části určené pro neplavce,běhali po trávě kolem bazénu a čas příjemně utíkal do doby, kdy někdo vykřikl : " Podívejte se, tam se někdo topí!"

Výkřik upoutal i mou pozornost, přiběhl jsem k okraji bazénu určeného pro plavce a opravdu jsem osobně uviděl tonoucího, kterému bylo vidět jenom vrchol hlavy a tmavé vlasy. Potom jsem viděl, jak několik lidí pohotově skočilo do vody - tonoucího zachraňovat.

Bylo to fascinující, až dosud jsem nic podobného neviděl a nezažil. Tento pocit vzrušení však trval jen velmi krátkou dobu do okamžiku, kdy jsem v tonoucím, kterému dávali umělé dýchání, poznal svého bratra Toníka, kterého jsem hlídal.

Když jsem si uvědomil, že jsem svou nedbalostí zavinil tuto situaci, byla ve mne malá dušička. Vteřiny očekávání byly nekonečně dlouhé do okamžiku, kdy se podařilo zachráncům Toníka oživit a tento po chvilce zakašlání a dostání vody z plic začal normálně dýchat.

V tu chvíli jsem měl neskonalou radost a s vděčností jsem děkoval, že mi zachránili mladšího bratra, kterého jsem objímal a tiskl k sobě. Kromě několika facek a pořádného výprasku řemenem jsem se druhý den od Toníka dozvěděl, jak k této kritické situaci došlo, když bratr neuměl ještě plavat:

Když jsme spolu běhali kolem bazénu a byli v prostoru hluboké vody určené pro plavce tak mého bratra zaujalo, že všichni do vody skáčou přímo i se skokanského prkna, a tak se rozhodl, že si taky skočí a skočil aniž by si uvědomil, že taky skončil.

Chvilka mé nepozornosti a jeho mladické nerozvážnosti mohla skončit tragicky. I po létech se Této situaci zasmějeme, ale tenkrát mi do smíchu nebylo. Uvědomil jsem si cenu života a nechápal jsem, jak blízko je k hranici smrti.
Bratr Toník bude mít brzo 60 let a těší se výbornému zdraví.

Další povídky ze života