Léčba smíchem - CA LUKi

Evropské unii (před vstupem do ní)

Ze zlatých českých rukou
neměj strach.

Boj se však
vychytralých českých hlav!


Autor: ing. Miloš Hovorka