Léčba smíchem - CA LUKi

Když stéblo nestačí...

Tonoucí se opoziční smlouvy chytá.


Autor: ing. Miloš Hovorka