Léčba smíchem - CA LUKi

RUTH

Život mne dopřál to štěstí a zavál mne do jednoho z nejkrásnějších koutů Švýcarska, kde jsem potkal zlatou ženu, která mne oslovila svou krásou a velikostí, danou její pílí, pracovitostí, skromností, svým optimismem a vlastnostmi vůdčí osobností celého rodu.

Vychovala 5 dětí, které ji naplňují život v této těžké době, kdy 23.12.2003 tj. den před Štědrým dnem ztratila svého milovaného manžela, s kterým pracovala a žila naplno 33 let. Tento muž jí byl oporou i vzorem, jemu se práce celý život stala posedlostí a hobby. Když se setkáte s tak velkou osobností, jste ohromen a pochybujete o svých schopnostech a přemýšlíte jestli je vůbec v lidských možnostech tohle dokázat.

Ráno vstává ve 4 hodiny a jde pracovat na farmu, kde má 80 prasnic a stará se o tento chov řízený počítačem. V 8 hod. se z ní stane učitelka a 4 hodiny se stará o 28 dětí, kterým předává moudrost, vědomosti a hlavně radost ze života. Odpoledne se stará o několik polností se slunečnicemi, cukrovkou, plantáž kanadských borůvek, ovocný sad se 100 stromy, v současné době se trhaly a prodávaly třešně v domácí samoobsluze s ledničkou, kde si každý mohl sám koupit ovoce, brambory,zeleninu a dát peníze do připravené pokladničky.  Stará se o chov býčků, chov šlechtěných krav museli ukončit a prodat. Kromě toho pracuje ve svém lese, kde vidíte vysázené nové mladé stromy a kde denně navštěvuje svého manžela, který je zde pochován ve stínu dvou nových stromů – české lípy pod velkým přírodním balvanem. Nádherné pietní  místo k rozjímání. Kromě toho se stará o celou domácnost a bez pomoci členů rodiny by to snad ani nemohla zvládnout. Jednou týdně chodí do pěveckého sboru a nádherně zpívá. V den mého příjezdu byl uskutečněn překrásný koncert, který se koná 1 x ročně. Podle mého odhadu denně urazí 10 až 15 km, spát chodí kolem půlnoci. Štíhlá, stále vesele naladěna, plna lásky, rytmus rodiny cítíte a vnímáte na každém roku. Ptáte se, v čem je tato povídka veselá ? V návodu na dlouhověkost, zdraví, cílevědomost, touhu něco dokázat a neustále hledat smysl života, být užitečný i ve zralém věku, nemyslet na nemoci, radovat se z dětí a vnoučat, mít velké množství přátel, každý se s ní dával do řeči. I když ztráta manžela stále bolí, život jde dál a Ruth je živým důkazem smyslu života. Velké díky, za tento příklad, za tuhle nevyčerpatelnou studnici moudrosti a štěstí, které naplňuje člověka další naději v lepší budoucnost. Je to v mém životě druhá žena, s podobným osudem, kterou jsem potkal. První byla má babička, které zemřel dědeček tragicky rovněž na vánoce velmi mladý. Tato mi dala mnoho rad do života a výchovu, Ruth mi dala novou sílu a naději,  příklad, co všechno člověk dokáže, když se to dělá s láskou a radostí, když se mu práce stane posedlostí. Nikdy na Tebe nezapomenu a budu Ti přát hodně vnitřní síly a energie…… Zlatá žena, ví co chce a po čem touží. Umí žít a rozdávat na plno……  Neznám mnoho takovýchto lidí, je to klenot, který s těmito vlastnostmi se již narodí, aby na tomto uspěchaném světě všem ukázal , kde hledat štěstí života…..

Další povídky ze života