Léčba smíchem - CA LUKi

Dětská láska

Bylo jí pět let a chodili jsme spolu do školky v Kroměříži. Jmenovala se Věruška a byla to nádherná dětská láska jako trám.

Celou  dobu jsem se od ní ani nehnul. Byl jsem jejím ochráncem, manželem, osobním  lékařem, který pečlivě prozkoumal její celičké tělíčko, jestli je zdravá. Hráli jsme si, jak jenom děti si umí hrát a vymýšlet různá dětská dobrodružství jako na příklad noční procházku Zámeckým parkem, kde nás zamkli a my se nemohli dostat domů. Z této doby mám mnoho společných fotografií, slušelo nám to spolu a i rodiče z nás měli radost. Byli jsme hezký dětský pár.Vyrůstali jsme každý jinde, Věruška zůstala v Kroměříži a já tam jezdíval o prázdninách k babičce. Jednou, když už jsme byli skoro dospělí, se mne na zábavě jednou Věruška přímo zeptala:

Viděl jsi už někdy nahou dívku? To byla otázka, to byla pecka. Na mojí zápornou odpověď se mne přímo zeptala: A mne by jsi chtěl vidět jen tak, jako Evu? Kdo by nechtěl, při její kráse. Tak to nějak zařiď ať jsme sami. Podařilo se mi zajistit pokojík v hotelu a čekal jsem nedočkavě na naše sblížení. Já se již domníval, že se budeme i milovat, když naše dětská láska trvá tak dlouho. To jsem však nevěděl, že Věruška měla svůj ďábelský plán. Když se pomalu svlékla , připadala mi jako bohyně. Její nádherné mladé tělo při svitu měsíce volalo, pojď, vezmi si mne. Na nic jsem nečekal, rychle se taky svlékl a snažil jsem se jí začít svádět. Při facce, kterou mi dala a kterou jsem nečekal mi s úsměvem řekla: Já jsem Ti slíbila, že se ti ukážu jako první dívka, kterou budeš vidět nahou, ale neslíbila jsem Ti, že se budu s Tebou milovat. Uchováš si mne v paměti a vzpomínkách čistou a neposkvrněnou na celý svůj život. Já na Tebe taky nikdy nezapomenu. Byla jsi moje první láska a měla jsem Tě opravdu moc ráda. Nesmíme si to pokazit. Snažil jsem se nebýt naštvaný, ovládl jsem se a byla ráda, že to tak dopadlo.

Dnes, když o tom přemýšlím po létech, říkám si, kolik mělo lidí na světě takové štěstí, aby se jim jejich první láska ukázala po létech v plné kráse a nahotě. To jsou ty pravé okamžiky štěstí, kdy člověk v němém úžasu se jen dívá a je okouzlen, unesen a dokonale šťastný. Jsem i dnes rád, že jsem nezklamal její důvěru. I když nevím, po zkušenostech, které již mám za sebou nečekala možná více mé odvahy a mužnosti ? Ale to už se nikdy nedovím. Důležité pro mne je, že se to přihodilo a mám na co vzpomínat.  Hezká vzpomínka…

Další povídky ze života