Léčba smíchem - CA LUKi

Na švestkách

Můj starší bratr Bohumír, kterému jsme všichni říkali Mirku, se často choval jako malý kluk a na jeho životní příhody velmi rád vzpomínám, protože zní absurdně a neskutečně, co dokázal jako dospělý muž a otec tří kluků: Mirka, Miloše, Milana (všichni na M) vymyslet a realizovat.

Protože je všechny měl na škole, sháněl peníze a pracoval ve dne i v noci a hledal, kde by přišel k  něčemu levněji nebo zadarmo. A tak příhoda, o které se zmiňuji, musela zákonitě přijít. Vedle jeho garáže dozrávaly modré švestky, které byly obecní.

Manželce slíbil, že budou dnes mít na oběd švestkové knedlíky, bylo  to v neděli, ve 4 hodiny ráno, vyrazil na „zakázané ovoce„. Vylezl na strom, začal trhat švestky a když se natáhl pro švestky na okraji haluzí, větev se s ním ulomila a náš Mirek se ocitl v poloze ležícího střelce pod stromem. Problém byl v tom, že si zranil páteř a nemohl se pohnout , ani zvednout. Pod stromem ležel bez pomoci do 7 hodin dorána, až ho tam našly ženy, které šly do kostela. Zajistily mu pomoc a ošetření, jako vždy, jako kočka se z tohoto zranění vylízal, ale měl radost, že skutečně švestkové knedlíky pro děti zajistil.

V jeho případě je nutné pořekadlo: Nachytali ho na švestkách opravit: Našli ho pod švestkou se švestkami. Při vzpomínce na něj a tuto příhodu si velmi rád vzpomínám, jak to byl moudrý a vzdělaný člověk, který hodně četl, měl hodně zálib a koníčků, sbírek, uměl všechno udělat, zejména sbírka jeho samorostů byla fantastická, postavená loď v láhvi od Whisky, a další obrázky a obrazy svědčily o jeho všestrannosti a talentu. S jakou radostí pracoval,jak se uměl radovat z maličkostí a jak jezdil všade na kole, s jakou noblesou šlapal pouze jedním pedálem a druhou noho dělal, že šlape, protože mu šlapadlo scházelo. A opět se potvrzuje přísloví: Kovářova kobyla chodí bosa.

A tak můj bratr Mirek žil krátce – zemřel ve svých 53 letech na kole, srazilo ho auto, ale naplno, žil bohatý život ve skromnosti, ale radosti jemu vlastní, i když byl o 7 let starší, často přicházel s nápady jako malé dítě. Zůstal v naších srdcích a paměti mnoha lidí stále pro svou nenapodobitelnost  a originalitu života, který žil. Pro všechno, co dokázal vymyslet a vytvořit…

Další povídky ze života