Léčba smíchem - CA LUKi

Stvořitel

Bůh stvořil člověka k vorazu svému.


Když začne řádit tiskařský šotek...
Autor: ing. Miloš Hovorka