Léčba smíchem - CA LUKi

Nehasnoucí hvězdy

Jsou lidé, kteří dovedou oslovit tisíce lidí, zanechat po sobě nádhernou píseň, melodii, namalovat obraz, hrát bravurně na hudební nástroj, zpívat, hovořit a rozesmát, provádět špičkové operace, hrát dokonale hokej nebo fotbal, máme nejlepšího desetibojaře světa, najdeme je prakticky ve všech oborech života a člověk je hrdý, že patří k národu vzdělaných a uznávaných lidí.

Měl jsem to životní štěstí, že jsem potkal a oslovila mne jedna nehasnoucí hvězda, pohodový, společenský, vzdělaný a organizačně schopný člověk v oboru technického rozvoje, vědy a techniky. Byl to hlavní inženýr a technický náměstek Ing. Slezák. Kromě toho, že byl vynikající manžel a tatínek, uměl úžasně pracovat a nadchnout své spolupracovníky pro své iluze a představy, které uměl realizovat. Pracoval i doma a denně si nosil poštu pod paží v pleteném kovovém pouzdře.

První moudrost, kterou jsem slyšel z jeho úst byla: Tomíčku, když chčijete proti větru, musíte počítat, že budete mít mokré nohavice. Jedinou činnost mne nenaučil k mé škodě, uměl hrát velmi dobře Maryáš.

Zavedl jako první v Evropě do provozu Elektrostatickou lakovací linku, dokázal vyrobit ze skelných laminátů první laminátové lyže v Evropě, leteckou vrtuli, celou kapotu z laminátu na osobní auto , které mnoho let jezdilo, laminátové koupací vany, motoristické přilby, linku na výrobu podlahových roštů, kanoe a asi dalších 500 nových výrobků, které se používají dodnes a nikdo už ani neví, že jejich duchovní otec je skromný a vzdělaný člověk, který měl techniku ve svém mozku a srdci. Zavedl mnoho automatických robotů, podavačů, samonosné panely pro bytová  jádra. Sestrojil fungující model na výrobu nekonečného panelu a protože často používal větu: Strýc Robert, …., nazvali jsme tento unikátní stroj ROBERTSON.

Jaké štěstí pro všechny, kteří s ním mohli pracovat, které naučil myslet při práci, tvořit, snít, radovat se z každé minuty života, které oslovil svou slušností a moudrostí, pro každého měl slova povzbuzení. Velkou část života úspěšně pracoval  Ing. Slezák v Kovoně Karviná a jsem velmi rád, že ho mohu zařadit ve vzpomínkách k NEHASNOUCÍM HVĚZDÁM a jsem přesvědčen, že kromě členů jeho rodiny na tohoto vyjímečného člověka, se smyslem pro humor a pochopením těch druhých, vzpomíná s úctou a obdivem tisíce lidí, kteří ho znali i  ti, kteří se ještě dnes potkávají s jeho vynálezy v praktickém životě.

Jediné , co mi vyčítal,  byla má aktivita  ve Svazu mládeže, neměl rád politiku a funkcionáře, vždy říkával: Společenská angažovanost patří za bránu fabriky. Dále mne naučil přehlednosti, logickému myšlení, samostatnosti, rozvíjel mou představivost, vše uměl napsat do tabulek, vše mělo svůj systém, pořádek a řád.  

Považuji to za velké štěstí a  s velkými díky a úctou děkuji prozřetelnosti,  že jsem se potkal a poznal tohoto moudrého a vzdělaného člověka.  Děkuji Vám pane Ing. Slezáku za všechno, co jste mne naučil a předal. V mém srdci žijete dál a věřím, že nejsem sám, kdo na Vás vzpomíná. Nejzajímavější  na té hektické době byla skutečnost, že kromě intenzivní práce jsme měli čas se zasmát, dělat legrácky, malé škodolibosti a hlavně těšit se na krásnou budoucnost. Snad jednou příjde…

Další povídky ze života