Léčba smíchem - CA LUKi

Sekačka na trávu

Vyprávěl mi kamarád Lumír, jak si vezl z Francie novou sekačku na trávu na vzduchovém polštáři.

V té době to byla novinka, která zaskočila i samotné celníky, když uvedl do  kolonky  dovážené zboží: Sekačka na trávu. Celník, který měl stanovit celní poplatek, byl z toho zmaten a ptal se kolegy: Nevíš, jaká je celní sazba na sekačky: Kolega se zeptal: Má 4 kolečka nebo 2? Na dotaz celníka, kolik má sekačka z Francie koleček dostal odpověď mého kamaráda Lumíra: Ž á d n é . Celník se chvilku díval do Sazebníku celních poplatků, sekačku bez koleček tam nenašel a pronesl tuto nesmrtelnou větu: Když to nemá žádné kolečka, tak se asi clo neplatí ! Tato událost dnes, kdy jsme v Evropské unii, zní komicky a neskutečně, ale mně pořád připadá velmi logická, když tvůrce celního sazebníku u tohoto zboží vycházel z počtu koleček a skutečnost, že může v budoucnu existovat i sekačka  bez koleček nepředpokládal. Tuto sekačku koupíme dnes i u nás doma a dokonce existují sekačky na trávu na dálkové ovládání, nebo  které sekají zahradu podle svého programu. A tak se těším na další léta života, co ještě lidé v tomto oboru lidské činnosti, kterou rád dělám, protože nemusím hrabat posekanou trávu  (používám sekačku se sběrným košem) vymyslí. Vývoj a technický rozvoj nezastavíš a konkurenční boj je velmi tvrdý a nesmlouvavý. Tráva poroste pořád a všude. Doufám…

Další povídky ze života