Léčba smíchem - CA LUKi

Veřejná soutěž

Metoda privatizace
prověřená nejedním rokem.
Vyhrává v ní - kdo dá víc.
(Často však bokem.)


Autor: ing. Miloš Hovorka