Léčba smíchem - CA LUKi

Nedal se chytit

Bylo nádherně a my jsme celá průzkumnická četa dostali zarachá – zákaz vycházek pro takovou blbost, pozdní nástup na rozcvičku.

Chuť jít na vycházku byla silnější než pocit zodpovědnosti, nikoho nenapadly důsledky, co když nás chytí, že jsme na vycházce načerno.

Už jsme byli všichni mazáci a tak jsme věděli jak a kde se dostat přes plot nepozorovaně na svobodu. Všichni jsme šli společně do sousední vesnice na zábavu a tančili jsme a bavili se každý podle svých představ a potřeb. Protože jsme byli kluci krev a mlíko, fešáci k nakousnutí, není divu , že jsme si každý našli hezké děvče a naší vycházku natáhli hodně dlouho.  

Samozřejmě jsme se dohodli, když jsme společně utekli, že se i společně vrátíme a přelezeme plot na stejném místě a nikdo se nic nedoví. To jsme netušili, že nás někdo viděl a samozřejmě to na nás práskl. A tak přísloví: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne je pravdivé. Naše jednání bylo vedením a horlivým důstojníkem chápáno jako hromadná vzpoura a dezerce a tomu i odpovídaly přípravy na náš návrat. Pod plotem z vnitřní strany kasáren již na nás číhala eskorta vojáků z prvního ročníku, kteří  na povel důstojníka ve 4 hod. ráno nás chytali postupně jak jsme skákali po jednom přes plot. Pro nezaujatého pozorovatele to byla legrace, pro nás mazáky katastrofa. Ani jsme nezaregistrovali, že četař Hradecký šel poslední a byl tak opilý, že na plot nevylezl a pod plotem usnul. Eskorta v domnění, že jsme všichni nás  odvedla do basy a akci pod krycím názvem: PAST ukončili předčasně. Ráno jsme byli všichni v šoku, že mezi námi není četař Hradecký, který až si schrupnul se po probuzení vyštrachal na zeď a šel si lehnout na pokoj. Bylo mu divné, že jsme všichni pryč, ale žádné kloudné vysvětlení ho nenapadlo.

Ranní nástup, to byla síla: Velitel čety nadporučík Bárta řádil jak Tajfun a hřímal svým hlasem : Vojíni …… předstoupí před jednotku: Trestám vojína …. za nedovolené opuštění kasáren a ohrožení bezpečnosti Československé republiky, dopustil se porušení § atd. a trestá se zákazem vycházek…… Až potrestal všechny vojíny, dal příkaz: Všichni vojíni odchod. Trestám svobodníka ……, až potrestal všechny svobodníky, dal příkaz : Všichni svobodníci odchod. Trestám desátníka ……., až potrestal všechny desátníky, dal příkaz: Všichni desátníci odchod. Když zůstal stát sám četař Hradecký, řekl Nadporučík Bárta nesmrtelnou větu: Četař Hradecký se netrestá, protože se nedal chytit i když jsem přesvědčen, že byl určitě s celou četou na černo na vycházce. Máte velké štěstí. Můžete jít. O této události se ještě dlouho vyprávělo i na jiných posádkách, z četaře Hradeckého se stal muž, který prochází zdí jako neviditelný. Když jsme se loučili a odcházeli do civilu, tak jsme připomněli našemu kamarádovi Hradeckému, aby nelozil opilý na zeď, že by si mohl udělat úraz. Jak rád na tuto zakázanou vycházku vzpomínám, zakázané ovoce nejvíce chutná… Poučení je velmi prosté: Člověk může vše , jen se nesmí dát chytit…

Další povídky ze života