Léčba smíchem - CA LUKi

Odvolání

Vážený pane děkane, odvolávám se tímto listem proti Vašemu rozhodnutí o mém nepřijetí k prezenčnímu studiu v magisterském studijním programu na Filozofické fakultě ... od akademického roku 2002/2003 a žádám Vás o jeho přezkoumání.

O d ů v o d n ě n í :  

Nechci po Vás pane děkane, abyste přihlížel k tomu, že lavice ve Vaší – jinak velice vkusně zařízené – aule byly naprosto nevyhovující pro moje hemeroidy, ani abyste bral ohled  na mou roztěkanost, kterou způsobila přenádherná uchazečka po mé pravé straně, která si v průběhu celého přijímacího řízení povytahovala podprsenku za doprovodu neustálého vzrušujícího vzdychání, což mě – v té době sexuálně strádajícího – nemohlo, jak jistě, jste–li pravý muž, uznáte, nechat chladným. Naprosto rozumím vaši námitce, že jako budoucí profesionál se musím povznést nad takové přízemní problémy a v okamžiku, kdy je ode mne očekáván stoprocentní výkon, jej musím podat.

Pravý důvod, proč píši toto odvolání, je fakt, že se na Vaši fakultu hlásím už po šesté v řadě (jak jste si jistě všiml) a opravdu o studium psychologie velice stojím. Cestování mi řádně rozšířilo přehled, který jinde nezískáte, a civilní služba strávená v uprchlickém táboře mi dala neuvěřitelně mnoho, co se týče mezilidských vztahů, zvláště když většina uprchlíků se utíkala pro pomoc raději ke mně nežli k sociálním pracovnicím. Proto bych se chtěl stát kvalifikovaným psychologem, aby mé rozsáhlé znalosti a schopnosti jak pomoci ostatním lidem, dosáhly současných maximálních možností, i za cenu, že se mým budoucím odborným publikacím budou příští generace smát, jako se dnes směje kopírka Gutenbergovu knihtisku.

Jsem pane děkane, člověk od přírody líný, a proto zaktivizovat svůj intelekt pro přijímací řízení mi dělá potíže, nicméně Vás mohu ujistit, že v případě mého přijetí, budu cenným přínosem pro celou fakultu a že o mně ještě jistojistě uslyšíte a budete na sebe patřičně pyšný za své rozhodnutí. Předem Vám moc děkuji a už se těším na naše osobní shledání. Váš věrný ……….

Převzato doslovně a sám nedovedu odhadnout, jestli toto odvolání bylo úspěšné, ale je sympatické a milé. Jak se líbí Vám…

Další povídky ze života