Léčba smíchem - CA LUKi

Netradiční „S I L V E S T R“

Jak rád vzpomínám na vyprávění bratra Vladimíra, který vymyslel oslavu Silvestra netradičním způsobem.

Rodině oznámil: Budeme slavit doma, v chalupě na kraji sídliště a budeme opékat „párky„.

Rodina si původně myslela, že se zbláznil, opékat buřty ve sněhu a  na zahradě v zimě, ale jak začal chystat táborák, na špalky dávat fošny kolem ohniště, členové rodiny pochopili , že to myslí vážně a přidali se.  Začali zdobit stromy na zahradě, chystat osvětlení venkovního „Vánočního„ stromu a připravovat hudbu, petardy a Netradiční Silvestr byl zahájen bujarým veselím celé rodiny.

Hluk, hudba, veselí se rychle šířilo do celého okolí, napřed začali přicházet sousedé z okolních vilek od televizorů, vstupným na Silvestrovskou slavnost  na zahradě byla láhev Sektu nebo jiného alkoholu. Samozřejmě si každý musel obstarat a přinést špekáčky nebo párky a začít opékat nad krásným ohněm.

Když začali přicházet i lidé ze sídliště, kteří nevydrželi v panelácích, bylo nutné otevřít garáž, přízemní sklep, prádelnu a s blížící se půlnocí se oslavy Netradičního Silvestra s opékáním párků účastnilo asi 50 lidí v bujarém veselí, hudbě, zpěvu a zábavě. O půlnoci bouchání Šampusů nebralo konce, samotné blahopřání, objímání, líbání a veselí velkého množství lidí nebralo konce. Všichni vydrželi do rána do 5 hodin, kdy se postupně zmoženi oslavou vytráceli domů.  

Na oslavu tohoto  S i l v e s t r a  se vzpomínalo mnoho let, vznikla nová přátelství, poznalo se mnoho lidí, kteří bydleli vedle sebe na sídlišti a neznali se. Bratr tam již nebydlí, ale na této zahradě zanechal svou stopu a vzpomínku. Uznejte, že z tak jednoduchého nápadu se zrodila velká oslava mnoha šťastných lidí. Takový Silvestr už asi nejde zopakovat, tu spontánnost, okamžitou reakci  a chuť se taky bavit a zapojit,  být na chvilku šťastný a náležet k lidem, kteří se radují a nemají žádný problém. Být při tom, a nemyslet na skutečnost, že opékat buřty na Silvestra na sněhu je ve skutečnosti velká blbost , ale krásná

Další povídky ze života