Léčba smíchem - CA LUKi

Štěstí

Dostal jsem mail, který když pošlu dalším 20 ti známým, přinese mi tato aktivita štěstí.

Tato zpráva vychází z čínské moudrosti, že štěstí se nedá koupit penězi. S tím lze jen souhlasit, pochybuji o odeslání štěstí elektronickou poštou jiným.

Dále čínská moudrost praví, že můžeš koupit dům, ale ne domov, můžeš koupit postel, ale ne sen, můžeš koupit hodinky, ale ne čas, můžeš koupit knihy, ale ne vědomosti, můžeš koupit stanovisko, ale ne uznání, můžeš koupit tělo, ale ne duši, můžeš koupit sex, ale ne lásku, existuje i mnoho dalších příkladů.

Tato zpráva mne zaujala natolik, že jsem se rozhodl uvažovat touto formou o podobě štěstí. Každý ho vidíme a očekáváme v něčem jiném, vnímáme  toto slovo různým způsobem a při nejrůznějších příležitostech. Na štěstí nemáme čekat, ale máme mu jít vstříc, říká se, že: Štěstí přeje připraveným. Za největší štěstí dnes považují zdraví, to je dar Boží a o něj musíme velmi pečovat. Dokud jsem byl mladý, považoval jsem zdraví za samozřejmost, když mi někdo přál hodně zdraví, nechápal jsem, co mi přeje. Dnes když dostanu blahopřání, že mi přeje: Hodně zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, mnoho pracovních úspěchů, chápu to jako komplex, který se dá vyjádřit slovy:   H o d n ě     š t ě s t i . Od malinka mi říkali štěstíčko a smíšek. Jsem přesvědčen, že štěstí vychází především z nás a já jsem šťasten, když mohu udělat něčím radost jiným. Rozdávat štěstí, naději a úsměv dnes je třeba neustále. Potřebuje ho mnoho lidí, a každý ho hledá a čeká na něj, že k němu přijde. Maminka při porodu, student před zkouškou, horolezec před zdoláním vrcholu, rybář než chytí rybu, řidič na cestách, děti když si hrají,obchodník před uzavřením smlouvy, pacient před složitou operací, důchodce, aby si nezlomil nohu nebo ho neokradli, mnoho lidí ho očekává při hře v sázkových kancelářích a ve výhře mnoha peněz, mladí lidé v lásce. Štěstí v Apatyce nekoupíš.

Štěstí hledejme ve spokojené a spořádané rodině, v naších dětech, zálibách, četbě knih, práci, v nás samotných, našem optimistickém přístupu k životu.  Pokud jsme zdraví a nic nás nebolí, nosíme si již kus štěstí sebou. Důležité je si to ale uvědomit, peníze mohou být prostředkem ke štěstí, ale samotné peníze   ještě neznamenají štěstí. Je mnoho šťastných lidí i bez peněz a majetku.

Jsem rád a šťasten, že mohu kus svého štěstí  dát všem, kteří si tuto povídku přečtou, zamyslí se a začnou uvažovat, jestli jsou šťastni nebo v čem spatřují štěstí. Štěstí je jen muška zlatá….. Dávej pozor, aby Ti neproklouzlo mezi prsty a nepromarnil jsi ho… Opět platí, že člověk musí chtít, umět, mít šanci, mít trochu toho štěstíčka…

Další povídky ze života