Léčba smíchem - CA LUKi

Zuby

Koupal se děda v moři, plaval, potápěl se, dováděl ve vodě a byl štěstím bez sebe.

Sluníčko, příjemná voda, kolem plno lidí, zdálo  se, že nic nemůže zkazit jeho dobrou náladu.

Neštěstí nechodí po horách ale po lidech a náš děda při kýchnutí ztratil zubní protézu, která nenávratně zmizela ve vodě. Začal  zoufale hledat svou chloubu a součást svého já, která nenávratně zmizela na  dně oceánu. Začali zubní protézu hledat i všichni okolo, na hladině bylo vidět jen plno zadků, ale všechny pokusy byly marné. Když viděl zoufalost v obličeji dědy jeden šprýmař, vyndal svou zubní protézu z úst, potopil se s ní a pak vyskočil s vítězným pokřikem: Našel jsem jí a podává jí dědečkovi.  Ten se na ní s úsměvem a vděčností  podívá, zkusí jí dát do úst, zakroutí hlavou a povídá: To není ta moje a obloukem jí hodí zpět do moře. A tak zuby ve vodě hledali dva.

Našli ????????  

Další povídky ze života