Léčba smíchem - CA LUKi

Semafor

Přijel do Prahy děda, který byl ve svém životě poprvé ve velkém městě a nestačil se divit, když uviděl na křižovatce fungující semafor.

Celý zkoprnělý z blikajícího semaforu povídá: V tom se ani Pán Bůh nevyzná. Všiml si ho mladík – šikula a povídá nahlas, aby děda slyšel: Dědo, to je přece jednoduché, když svítí zelená, jdou přes cestu agrárníci, když žlutá, tak jdou fašisti, a jak se objeví červená, tak přecházejí komunisti. To je moudré, to je chytré, díky chlapče. Moc jsi mi pomohl. Blikla zelená a všichni začali přecházet cestu. Děda si pro sebe říká: To snad není možné, kolik tu je agrárníků. Když blikla žlutá a začala přebíhat cestu mladá dívka, děda udiveně povídá: Tak mladá a už fašistka? Když se na semaforu rozsvítila červená, děda vykročil a vešel do křižovatky. Policajt, který dědu uviděl na přechodu v nesprávný čas přísně na něj houkl: Kam jste to vlez dědo ? Ten mu pohotově povídá: Já nedobrovolně, mně tam přihlásil švagr !!!!

Další povídky ze života