Léčba smíchem - CA LUKi

Nejlepší cíl

Na vojně jsem se měl stát měřičem.

Když mne potkal na nádvoří kapitán Horáček, tak jsem se mu líbil a povídá: Vojíne, nechtěl by jste být průzkumníkem?  Nevěděl jsem co to znamená, ale pohotově jsem odpověděl: Ano soudruhu kapitáne. A tak se ze mne stal průzkumník a to jsem nevěděl, že velmi brzo náš útvar dostane novou zbraň:  Dálkoměr. S tímto přístrojem mohl pracovat jen člověk, který má prostorové vidění a z 200 vojáků jsme ho měli jen 4. Tím začala moje vojenská kariéra, výcvik, cvičení, zacházení s tímto přístrojem, který přibližoval vše dvacetkrát. A tak se často stalo, že jsme měli pozorovatelnu nad městem nebo vesnicí a dívali se lidem do kuchyně nebo pokoje přes den nebo i večer. Bylo s tím mnoho legrace i dřiny, přístroj  byl velký a těžký, ale pohledy tímto zázrakem své doby byly úžasné.

Jednou jsme měli jen pohotovost, nudili se a tak jsme vymysleli, že si bude procvičovat svou dovednost a budeme hledat, kdo najde nejlepší cíl – hezkou dívku nebo něco jiného. Soutěž o 10 piv to byla náramně zajímavá a dlouho jsem měl naději na vítězství do doby, kdy se Jarovi Švecovi ze Slovenska podařil parádní úlovek, našel cíl, jak se dva mladí lidé vášnivě milují u potůčku v domnění, že je nikdo nevidí. Uznali jsme, že se stal Jaro jednoznačně vítězem, všichni jsme se chtěli současně dívat a pozorovat Ty dva jak spolu dovádí. Ještě u piva večer jsme hodnotili soutěž a říkali si, jak je krásné, že lidé nezastírají okna, jak naivně se domnívají, že je nikdo nevidí, nebo nepozoruje, co právě dělají.  

I po létech si vzpomínám, že jsme na pozorovatelnách zažili mnoho legrace, dálkoměřiči patřili k elitě útvaru, protože podle nás se řídili i ostré střelby na cvičeních a kvalitní dálkoměřič s dobře seřízeným dálkoměrem byl vážený a uznávaný odborník. Podmínkou byly jeho oči, které viděli v prostoru pohyb značek a schopnost se s přístrojem přesně připojit k danému terénu. A stačila náhoda se potkat s jedním kapitánem na správném místě a ve správný čas. Jak okřídlená věta, často dnes používána a vlastně platí mnoho let, jenom jsme nevěděli, že tato věta existuje. Jiný by možná řekl osud, já  říkám štěstí, že jsem se správně rozhodl okamžitě a při tom jsem nevěděl, co průzkumník dělá a co toto slovo znamená. Lákal mne neznámý pojem a převážila sympatie k člověku, který mne oslovil a s kterým jsme prožili mnoho krásných zážitků, kus neuvěřitelného života. Vzájemně jsme si padli do oka.  Rád na něj vzpomínám, mnoho mne naučil…

Další povídky ze života