Léčba smíchem - CA LUKi

Hluchá mamina

Starost a obavy rodičů o dozpívající dceru, když jí začnou samotnou pouštět do společnosti mladých jsou oprávněné a pochopitelné.

Zejména maminky dávají dcerám mnoho moudrých rad a poučení jak se mají chovat a na co si mají dát pozor. Je to věčný kolotoč rostoucích generací a každý z nás si všechna období musí prožít, vybouřit a užít, aby potom z něho byl dobrý manžel, manželka a dobrý, starostlivý rodič. Když Maruška, zbožňující disko, volnost pohybu v rytmu hlasité hudby začala pravidelně týdně chodit na tyto noční mejdany, její maminka byla v mdlobách a tiše si pro sebe říkávala: Bože můj, co s Té naší holky bude, co jsme to vychovali. Jednou už to otec a vzorný manžel nevydržel a nahlas jí odpověděl: No co z ní bude: 

STEJNÁ MAMINA JAKO TY, JENOM BUDE VÍCE HLUCHÁ.

Další povídky ze života