Léčba smíchem - CA LUKi

Jehlice

Známe jehlice na pletení, okrasné jehlice do vlasů a mnoho jiných jehlic s nejrůznějším použitím a uplatněním.

Já hovořím o jehlicích, které když jsou krásné a dlouhé na stromu Borovice celých 40 let, vnímáme je pouze jako součást krásného a okrasného stromu, s kterým jsem se ztotožnil. Podle japonského horoskopu jsem se narodil ve znamení borovice a vlastnosti tohoto stromu chápu v přeneseném slova smyslu, že se týkají i mých vlastností a mého já.

Nic na světě netrvá věčně, ani láska k jedné slečně a já se letos dočkal, že borovice je nemocná, jehlice usychají a místo na stromě je mám pod stromem na zemi suché. Když jsem je pohrabal a odvážel, měl jsem slzy v očích, uvědomil jsem si, že asi tento strom končí a s ním chřadnu i já. Jak nebezpečné a bláhové se ztotožnit a objímat zdravý silný a majestátný strom, chtít od něj čerpat energii, moudrost, sílu a myslet si, že tu bude strom s tebou věčně. A tak když vidím kolem sebe mnoho dalších borovic jak odcházejí a umírají, je mi z toho smutno, protože jsem tento stromeček 30 cm vysoký sadil a žili jsme spolu a vedle sebe na zahradě, o kterou se 60 let starám. Jak těžké je si uvědomit, že něco končí a zároveň něco nového začíná a vzniká. Koloběh života je věčný a nesmlouvavý, a proto je tak krásný, že se měníme i my s ním a každá etapa života má své kouzlo, má svůj smysl a krásu. Uměním člověka je jen se s touto skutečností naučit žít, vyrovnat a najít si své místečko na slunci, vytvořit si svou novou potřebnost a užitečnost pro druhé. Důležité je, umět se radovat z maličkostí, těšit se na něco, na příklad na příchod jara, na kvetoucí květiny, které jsem na podzim zasadil, na zpěv ptáků, na krásu přírody, na všechno dosud nepoznané, na každý nový den, na hřejivé paprsky slunce, na cestování, nové knihy, hudbu a celkovou krásu života. Úsměv na tváři mi dává víra, že tu na světě budu ještě dlouho žít a radovat se z dětí, vnoučat, přátel, úspěchů mladých lidí a společnosti, ve kterou věřím, že se změní opět k dobrému. Krásné je žít a snít…

Další povídky ze života