Léčba smíchem - CA LUKi

Pro pány

Dnes to v Praze a na Stodolní v Ostravě žije.

Když jsem rozum bral, tak jsme měli říkanku: V Praze, tam je blaze, tam se š….. na podlaze, V Praze tam je hej, z p…. teče petrolej.

Všechno se změnilo a hlavně starším lidem dělá potíže najít ty správné toalety. A tak není divu, že babička vběhla – spěchala na toaletu pro pány. Když vycházela, prosila obsluhu o mýdlo: Ta se jí zeptala, jestli chce toaletní. Ne, ne děvenko, ne na prcku, ale na obličej, na obličej.  Když babička vyšla spokojeně z oné místnosti ven, promluvil na ní mladík:  Neumíte babičko číst, že to je záchod pouze pro Pány ? Jó, a chudý člověk z vesnice se může v Praze posrat. Obdobné to bylo s mužem, který přijel do Ruska po létech a kromě jiného si pamatoval že na toaletách je pouze písmeno: Ž – ženštiny, M – mužtiny. Když vstoupil na WC s písmenem M, byl v šoku, že tento je plný žen. Ptá se obsluhy, že tomu nerozumí a dostal odpověď: U nás jsou dnes velké změny: M – značí Madames a Ž značí Žentlmen. A tak dnes bez počítače a internetu ani ránu, ve městě srát můžeš až někdy k ránu. A tu zkratku WC máte převzatou z Angličtiny  ptá se zmatený muž? Ne,ne tu jsme převzali z původního českého slova: wichcat a zdomácněla, ujala se.

Další povídky ze života