Léčba smíchem - CA LUKi

Kravaře a brzdná dráha

Když mne na přechodu pro chodce zastavila krásná kočka, v mrkavé světle zelené vestičce Policie a s plácačkou v ruce, byl jsem z toho vedle.

Nedávno mne zastavil v Hlučíně na přechodu pejsek, který počkal, až zastavily oba jízdní pruhy v obou směrech a potom spokojeně přešel po přechodu.  

Na jedné z nejrušnějších křižovatek překrásného městečka Kravařích na cestě mezi Ostravou a Opavou jsem měl před sebou najednou mladinkou, překrásnou dívenku, která řídila provoz a pomáhala starým lidem a dětem bezpečně přecházet cestu s velkým provozem. Tuto zodpovědnou a velmi užitečnou a  prospěšnou  práci velmi kladně hodnotím. Myslím si, že to dělá horlivě a neumí asi zatím odhadnout brzdnou dráhu. Z jejího chování jsem měl pocit, že v zájmu bezpečí druhých ohrožuje sama sebe tím, že vstoupí na přechod se zvednutou plácačkou a čeká, jestli každý šofér zareaguje včas a zabrzdí. Zastavil jsem a ptám se slečny podrážděným hlasem: Znáte jaká je brzdná dráha vozidla, které jede 50 Km rychlostí? Za tento zvýšený hlas řidiče se jí ještě jednou omlouvám, ale byla tak krásná, že jsem si uvědomil tu tragedii, kdyby jí někdo zranil nebo přejel!!! Protože mi auto zabilo bratra na kole, jsem na tyto situace ohrožení člověka provozem aut velmi citlivý.

Nesměle odpověděla: 10 m s otázkou v hlase? Mne se neptejte, vy to musíte přesně vědět, když řídíte provoz. Samozřejmě mne sprdnul jeden horlivý občan se slovy: Dejte jí pokoj, ona dělá záslužnou práci. A tak vznikají nedorozumění, vysvětlili jsme si to, požádal jsem místní policii, aby statečnou dívenku poučili, co to je brzdná dráha a jak má auta zastavovat, aby neohrožovala sebe i řidiče. Když jsem odjížděl, při první odbočce doprava jsem odbočil a měřil si sám sobě brzdnou dráhu. Naměřil jsem 14 m a výpočtem zjistil, že to činí 13,88888 m.  (50 Km/hod. = 50 000 m : 3 600 sec. = 13,88 m. K tomu je třeba připočíst čas reakce řidiče, váhu vozidla, stav vozovky, pneumatik, viditelnost, ve dne, v noci, mlhu, slunko, déšť a další faktory. Dnes se jen usmívám, když se ptám každého jak je dlouhá brzdná dráha, a člověk se nestačí divit, co všechno se dozví. Ta neznalost lidí mne překvapila a přiznám se, že jsem to sám přesně nevěděl.

A tak vedení města Kravaře chci tímto poděkovat, že našlo řešení zvýšené bezpečnosti chodců na křižovatce s velkým provozem, oné statečné dívence chci blahopřát k odvaze a statečnosti a poděkovat za ochotu mladého člověka pomáhat druhým v nebezpečí a všem řidičům popřát, aby na všech přechodech dokázali včas zareagovat a bylo co nejméně problémů na přechodech.

A nám všem doporučení:  
Zjistit pro sebe jak dlouhá je brzdná dráha osobních aut a hlavně Kamionů! Pro obecnou informaci za ideálních podmínek osobní auto zastaví nejdříve po 25-28 metrech, od okamžiku kdy si to řidič uvědomí a začne prudce brzdit.

Otázka na konec:
Nestojí příklad města KRAVAŘE k následování i v jiných městech a vesnicích? Nenastal čas pro osvětu pro záchranu zbytečně ztracených lidských životů? Úsměvné a krásné na této příhodě je návod naplnění smyslu života mladých lidí, pomoc starším lidem a dětem, vedení mladých lidí k povinnostem a zodpovědnosti, využití jejich touhy po uplatnění a hlavně dát jim šanci ukázat své schopnosti.

Další povídky ze života