Léčba smíchem - CA LUKi

Léčebné procedury

Rozhodujícím činitelem při komplexní lázeňské léčbě je termální minerální voda lázeňského pramenu Valentína, který má teplotu 32 oC, v přirozené formě používaná v bazénu a po umělém ohřátí i ve všech separátních koupelích.

I když lázeňské léčení gynekologických onemocnění je a musí být komplexní, přece jen těžiště léčby spočívá ve fyzioterapeutických úkonech, opírajících se o využití přírodních léčivých zdrojů.

Bazén - je využíván na klidovou léčbu v délce 15 - 20 minut a hydrokinezoterapii (skupinové cvičení a plavání.

Vanové koupele - vhodnou formou doplňují balneoterapii. Zařazujeme sem:
- vanová minerální koupel,
- perličková vanová koupel,
- sedací vanová koupel,
- vanové koupele s galvanickým proudem,
- aromatická vanová koupel.

Parafín - aplikován lokálně formou teplých zábalů, podle diagnózy a předpisu lékaře. Zahřívá se na teplotu 56 oC.

Peloidy - v Lúčkach se používá rašelina slatinná prostá, čistá s obsahem organických látek 85 - 95 %, která je upravována minerální vodou na hustou kaši. Takto obohacená o minerálie je aplikována jako zábaly na oblast malé pánve.

Masáže - ruční masáž, akupresura, podvodní masáž, vířivka, skotské střiky.

Elektroterapie - tvoří část fyziatrie, při které se využívá léčebný účinek různých forem elektrické energie, a to jednosměrného proudu, různě tvarovaných impulsů, střídavých proudů nízké nebo střední frekvence, vysokofrekfenčního pole a vysokofrekfenčního proudu. V Lúčkach se využívají tyto možnosti elektroléčby:
- diatermie,
- diatron,
- diadynamické proudy,
- ultrazvuk,
- inhalace,
- solux,
- horské slunce.

Intrador - plynová injekce kysličníku uhličitého. Využívá se jako doplňková procedura zejména pro svůj analgetický účinek při léčbě vertebrogenních onemocnění a bolestivých stavů.

Myostimulátor - pro vaginální aplikaci slouží na posilnění pánevního dna, zejména u žen po gynekologických operacích s následnou močovou inkontinencí.

Léčebná tělesná výchova - je neoddělitelnou součástí komplexní lázeňské léčby gynekologických onemocnění. Nabízíme následující možnosti léčebné tělesné výchovy:
- léčebná tělesná výchova forte,
- léčebná tělesná výchova,
- relaxační cvičení (jóga),
- sterilitní tělocvik,
- individuální tělocvik.
Při rozdělování klientů - pacientek na léčebnou tělesnou výchovu je zohledňován zdravotní stav, věk, diagnóza a celková kondice. Využití je plošné, zejména u stavů po gynekologických operacích, zápalových onemocněních, sterilitách a pod.