Léčba smíchem - CA LUKi

Minerální vody a indikace

Rozhodujícím přírodním faktorem lázeňské léčby v Lúčkach jsou prameny léčivé, sírano-hydrouhličitanové, vápeno-hořčité, hypotonické minerální vody. Podle tvorby jejich chemického složení patří k vodám petrogenním, karbon-sulfatogenního charakteru. Mají nevýrazný kalcio-sulfátový typ chemismu. Z plynných složek je důležitý obsah volného CO2, který významně spoluúčinkuje při formování výsledného chemismu vod.

Vyvěrá zde šest pramenů léčivých minerálních vod: Valentína (31,8 oC), Viktória (32 oC), Barbora (30,3 oC), Marta (21,5 oC), Helena (25,5 oC) a Mária (25 oC). Nejvydatnějším zřídlem je Valentína a Viktória. Kromě termální minerální vody se při lázeňské léčbě používá i rašelina na obklady a zábaly.

K přírodním léčivým faktorům můžeme připočítat i mírně stimulační klima, které zde vhodně podporuje lázeňskou léčbu. Charakter okolí a nadmořská výška zařazují Lúčky do klimatické oblasti tatranských horských pásem.

Při komplexním pojetí lázeňské léčby, kdy se léčba nezaměřuje pouze na nemocný orgán, ale na celý organismus pacientky, nezapomíná se v Lúčkach ani na vliv příjemného lázeňského prostředí a klimatu na lidský organismus. Léčebný režim dne s přiměřeným načasováním a intenzitou jednotlivých léčebných procedur s přihlédnutím k odlišnostem jednotlivce je přizpůsoben tak, aby nebyl zátěží, ale aby umožnil dobrou tělesnou a duševní pohodu během celého léčebného pobytu.

Lúčky mají dlouholetou tradici v léčbě gynekologických onemocnění. Léčba je chápána jako komplexní, přičemž se opírá o následující součásti:

 • přírodní léčivé zdroje
 • pohybová léčba
 • doplňková fyzikální léčba
 • doplňková medikamentózní léčba
 • léčebná výživa
 • klimatoterapie

Lázeňská léčba v Lúčkach patří mezi nejefektivnější léčebné metody. Podstata všech balneologických metod je v nespecifickém, všeobecném účinku, který ovlivňuje celkový stav pacientky a sehrává kladnou roli při procesu uzdravení zejména přeladěním vegetativních funkcí organismu.

V Lúčkach se léčí následující ženské nemoci:

 • primární a sekundární sterilita
 • infertilita
 • poruchy ovariální funkce
 • poruchy vývoje dělohy
 • chronické zápaly vnitřních rodidel
 • stavy po rekonstrukčních operacích vnitřních rodidel
 • stavy po gynekologických operacích
 • stavy po břišních operacích ve vztahu k malé pánvi
 • stavy po apendektomiích do 21 let věku
 • komplikace po interrupci
 • klimakterický syndrom

Optimální délka léčebného pobytu je 28 dnů, při léčbě klimakterického syndromu 21 dnů.

Pobyty v lázních mohou absolvovat i rodinní příslušníci - nabízíme rekondiční pobyty, hotelové služby (ubytování, stravování) s možností dokoupení procedur.