Léčba smíchem - CA LUKi

Hořící svíčka

Jak okouzlující v intimním prostředí s přidanou vůní v okrasném svícnu, jak pokorná v lampičce Božího ohně u poslů roznášejících Boží oheň do kostelů. Jak fascinují oheň na hořící svíčce doma na rozsvíceném vánočním stromečku.

O vánočním stromečku s hořícími svícemi a plamínky v očích dětí v náručí , které očekávají Ježíška a hlavně jeho dárky nedočkavě bylo napsáno hodně hezkého a nechyběly ani povídky o hořícím stromečku a smutných vánocích bez něj, když chytl třeba od oblíbené prskavky i se záclonou.

Vycházím z Vánočních svátků veselých, pohodových a příjemných, kdy bezstarostně usedáme ke štědrovečerní večeři, modlíme se, prosíme Boha o vše krásné v příštím roce, o jeho Boží ochranu, zpíváme koledy. Provádíme různé zvyky lití olova do vody, házení bačkory za sebe, kdy se dcera vdá, kdy půjde z domova syn do světa na zkušenou, krájíme napříč jablíčko a sledujeme hvězdičku z jadérek, loupeme ořechy a sledujeme , jestli je zdravý a mnoho dalších, na příklad  jak ze skořápek ořechů děláme svítící lodičky a necháme je plavat ve velké nádobě.

Pro malé děti je první vzrušení a signál vánoc živý kapr ve vaně jako nejlepší hračka. Kolik mokrých rukávů, kolik překvapivých přepadnutí dětí přes okraj vany v oblečení a v šoku. Kapr je nový člen rodiny i když na krátkou dobu života s otázkou Proč musí umřít. Jsou rodiny, že ho jdou společně pustit do přírody a věnují mu život, než by ho jedli při štědrovečerní večeři.

Zabíjení kapra a jeho porcování a v neposlední řadě zdobení vánočního stromečku patří  a vždy bude patřit k rituálům včetně hledání schovaných dárku, aby je nikdo nenašel, ani kolikrát ten, kdo je schoval a najde je až při jarním úklidu.

Já hovořím o skutečnosti, kdy nám malé děti v náručí nevěří a svítící svíčky na stromečku je přitahují a chtějí si na ně sáhnout. Slova: Spálíš se neumí si představit a nevěří nám. Jednou jsem, když neodbytně si chtěl na ohýnek svíčky na vánočním stromečku šáhnout můj malý syn a varování bylo marné, jsem mu to dovolil a očekával jsem známou reakci: Zavřel očička, natáhl ručičku a samozřejmě si prstíčky spálil a následoval obrovský pláč a nadávky manželky, že jsem horší jak to dítě, které nemá rozum. Nepochopila, že jsem prováděl výchovnou činnost a praktické poučení výrazu: Spálíš se! Od onoho okamžiku byl můj syn poučen vlastní zkušeností. Věřím, že se každý z nás spálil a nejednou a jsme poučeni. Přes všechny naše životní zkušeností, odchody z rodin našich nejbližších,  Vánoce budou vždy, ty letošní i v dalších létech pořád svátky míru, klidu, pokory, lásky, štěstí, rodinné pohody, naděje v krásnější život, nadějí dobrého zdraví a mnoha splněných nevyslovených tajných přání. Kouzlo a moc těchto svátku nese sebou lidstvu poselství pro věřící i nevěřící, slaví je na všech kontinentech v různých termínech a jiným způsobem. Tradice Vánočních svátků je nesmrtelná, okouzlující a fascinující, na kterou se těšíme a společně slavíme. Sbližuje lidi dobré vůle, pohlaďme se krásným pohledem a úsměvem, hezkým slovem případně úklonou, nic to nestojí. Buďme na sebe hodní aspoň o těchto svátcích. Tato výzva platí pro všechny.

Další povídky ze života