Léčba smíchem - CA LUKi

Pětky

Co škola byla školou se vždy a všade známkovalo za vědomosti od jedničky až po pětky.

Když do třídy přišel jednou žoviální pan inspektor a paní učitelka chtěla se ukázat před ním, co žáky vše naučila, vsadila na vědomosti své nejlepší žákyně Vitáskové, kterou zavolala k tabuli a ta vše uměla a excelovala až do doby, než se pan inspektor této premiantky zeptal: Slečno, jako vzorná a nejlepší žákyně, máš i nějaké pětky. Děvče neváhalo, svlékla si přiléhavé tričko a před zrakem pana inspektora se vynořily fantastická nahá ňadra se stojícími bradavkami velikosti 5. Ona na ně byla totiž ve třídě nesmírně hrdá, že stále může chodit bez podprsenky a její ňadra stojí v pozoru jako hradní stráž. Třídní učitelka šla do mdlob, inspektor si držel oči, aby mu nevypadly z důlků a Vitásková odcházela do lavice hrdá, že odpověděla správně na všechny otázky. A co Vy na to pane Cimrmane…

Další povídky ze života