Léčba smíchem - CA LUKi

Jaký byl u vás Štědrý večer

Bývalo zvykem, že první den po novém roce ve škole se neučilo a pan učitel se vyptával žáků na vánoce, oslavu Silvestra, lyžování na horách a hovořilo se jen tak o příjemných věcech.

Tak co Maruško, jaký byl u vás Štědrý večer doma? Ani se mne neptejte pane učiteli, Můj táta je profesorem matematiky na vysoké škole, a tak nám dal všem po štědré večeři vypočítat, kolik rybích jiker se vejde do  vlašského oříšku a kolik oříšků do naší zeměkoule… A tak jsme šli spát až ve tři ráno a na dárky pod stromečkem jsme zapomněli.

Další povídky ze života