Léčba smíchem - CA LUKi

Semafor

Přišel z hor starý bača poprvé do města a nestačil se divit…

Nejvíce ho zaujal blikající semafor. Po chvilce pozorování povídá nahlas:
Tak tomu vůbec nerozumím.
Ptá se kolemjdoucího šprýmaře, který si chtěl z dědy vystřelit :
Prosím Vás, proč ten sloup barevně svítí?
Dědo, to je semafor a když: Blikne zelená, jdou přes cestu agrárníci. Když žlutá, tak jdou přes cestu fašisti a když se rozsvítí červená, tak jdou přes cestu komunisti.
Jé to je jednoduché, děkuji Vám moc.
Když se rozsvítila zelená a všichni začali přecházet, povídá si děda pro sebe:
Boha jeho, tak malé městečko a tolik agrárníků.
Kdy se rozsvítila žlutá, přebíhala po přechodu mladá dívka.
To není možné, tak mladá a už je fašistka?
Když se rozsvítila červená, děda směle vykročil do vozovky.
Uviděl to policajt a křikl na dědu: Dědo, kam jste to vlezl!
Já nedobrovolně, mně tam přihlásil švagr, odpověděl s omluvou děda.

Další povídky ze života