Léčba smíchem - CA LUKi

Manželé v nebi

Leží na lehátku u moře na nádherné pláži manželé a popíjejí ledové nápoje.

Všade vládne pohoda, klid a spokojenost. Kolem nich jsou šťastní lidé a nikdo z nich nemá žádné starosti.

Vlnky moře jemně šplouchají a do toho hraje tlumená rajská hudba.

V tom manžel vstane z lehátka, jde k manželce a dá jí silnou facku.

Ta se udiveně na něj podívá a praví : Proč jsi to udělal ?

Protože nebýt Té Tvé hnusné  zdravé výživy, tak jsme tu mohli být už dávno.

Další povídky ze života