Léčba smíchem - CA LUKi

Léčba smíchem

Často se ptám sám sebe: Co je to smích…

Proč se člověk směje

Kdy se směje a kdy se začíná smát

Proč smích léčí - čím

Druhy smíchu

Druhy a způsoby vyjádření smíchu ( Úhel pohledu )

Nakažlivost smíchu

Školy smíchu

Aktivní a pasivní smích

Genetika

Smích pomáhá

Kde vše začíná a kde končí ( optimista, pesimista )

Čemu se člověk směje ( veselohra,vtipy, škodolibost,…)

Smích spojuje ( pohledem, úsměvem, celé národy- forma dorozumění )

Smích a sympatie

Úsměv štěstí

Úsměv rozkoše

Úsměv zoufalství a beznaděje

Úsměv strachu

Úsměv naděje

Úsměv mateřský

Úsměv sportovní

Smích sportovního úspěchu – emoce

Smích dítěte

Smích stáří

Smích bolesti – útrpnosti

Historie smíchu – od kdy

Smích  dávám a přijímám

Smích a duše – pohlazení

Smích z úspěchu – výkonu

Přístup ke smíchu

Důvod ke smíchu

Kdo hledá najde

Učit se smát sám sobě

Nebát se smát – co tomu řeknou druzí

Tichý a hlasitý smích

Smích vnitřní – vyjádření radosti

Typ člověka kterému se všichni smějí

Komik, film, divadlo, vtip, jiné formy

 

Učme se : Pochopit smích ze všech hledisek, rozdávejme smích a úsměv

Další povídky ze života