Léčba smíchem - CA LUKi

Murmulky

Jako mladý svazák plný elánu a naděje jsem byl jednou vybrán do "Vlaku družby" do Moskvy.

Kdo jel vlakem do Moskvy tak ví, jak dlouhá a únavná cesta to je. Každý vagón měl svou "Děžurnou", která se o nás starala a vařila na požádání čaj.

Stravování probíhalo ve třech jídelních vozech a cesta nudně ubíhala s obrazem monotónní krajiny za okny jedoucího vlaku. Zkrátka - žádná legrace, únava a nuda udělaly své.

Ale z objektivního hlediska musím říct, že bylo o nás vzorně postaráno. K poslechu hrála hudba a v té jedné písničce se ozývalo pouze jedno slovíčko a to znělo : "murmulky". Nikdo z nás nevěděl, co to slovo znamená, a navíc mu nikdo v této písni nevěnoval pozornost.

A tak když jsme šli chodbičkou z jídelního vozu, napadlo mne říct nahlas: "Hoši, ty "murmulky" byly dobré".

A to by jste nevěřili, jak to zabralo. Hned se nás dívky začaly vyptávat, jestli jsme měli na oběd "murmulky", jak to vypadá a jak to chutná.Jedna z nich nevydržela a běžela se do jídelního vozu zeptat, proč oni nedostali také "murmulky". Obsluhující číšnice (velmi hezká) s pohledem na naše posunky reagovala pohotově s omluvou, že druhá směna v jídelním voze je dostane příště.

Ještě dnes, po létech mohu vzpomínat na to, kolik legrace jsme si všichni užili s "murmulkami". Dokonce i pěkné dívky , které jsme potkali v Moskvě byly "murmulky".

Myslím, že dodnes nikdo neví ,co to jsou "murmulky" a ani já jsem nepátral po významu tohoto slova, ale řekněte není hezké? Co byste si pod tímto slovem vybavili vy? Takové slovo člověk nemůže zapomenout.

Další povídky ze života