Léčba smíchem - CA LUKi

Vladimír

To jméno je spjato s vynikajícím člověkem a našim spolužákem z Kroměříže Vladimírem NOVOTNÝM.

Když jsme končili spolu vysokou školu VUT v Brně za pohnutých časů v r. 1968,nikdy by mne nenapadlo, že se budeme každoročně scházet plný ch 42 let.  Vznikla neuvěřitelná tradice, při každém setkání vzniklo nějaké dílo, na příklad jsme za jednu noc namalovali obraz každý jednou barvou, který byl přihlášen do soutěže Rekordy pro každého  a do  Guinessovy knihy rekordů. Bohužel, Vladimír, nejlepší kamarád  po těžké nemoci nás opustil v r. 2001.

Když jsme se letos sešli  v Rožnově u Autobusového nádraží a čekali na chodníku na posledního spolužáka, šel pán s malým roztomilým pejskem, který se nám motal mezi nohama, vrtěl ocáskem a my měli z toho legraci do okamžiku, než  jeho pán se otočil a zvolal na něj:  V l a d i m í re, jdeme. A my jsme si uvědomili, že se včas a v jiné podobě dostavil na tradiční  sraz  i náš spolužák Vladimír. No řekněte, znáte mnoho pejsků, kteří se jmenují Vladimír?

Když jsme si o tomto neuvěřitelném zážitku vyprávěli a chtěli odejít, pán s  pejskem  Vladimírem se vracel po druhém chodníku. Vladimír bleskově přeběhl cestu před auty a znovu se k nám přidal a spokojeně vrtěl ocáskem a štěkal. A tak si říkám, jak je toto vůbec možné.  S velkým smíchem jsme Vladimíra vyprovázeli očima a nikdo mi v životě nevysvětlí tuto příhodu logicky.

Do presenční listiny v naší kronice  jsme se všichni letos podepsali a do kolonky Vladimír NOVOTNÝ napsali: Přítomen v jiné podobě.

Pokud se Vám tato povídka bude zdát smyšlená, zatím žije 9 zbývajících spolužáků, kteří jsou ochotni  dosvědčit pravdivost  této  povídky ze života.

Další povídky ze života