Léčba smíchem - CA LUKi

Omyl bílého muže

Redaktor New York Times se zeptal indiánského náčelníka Dva tesáky

Už žijete 90 let a pozorujete bílé muže. Podle Vás

- Jakých dosáhli úspěchů

- Jaké škody napáchali

Když to vše zvážíte, kde podle Vás bílý člověk udělal chybu?

Když bílý muž přijít, indiáni být vládci země.

Zde žádné daně, žádná dluhy. Buvolů hodně, bobrů hodně, voda čistá…

Ženy dělat domácí všechna práce. Šaman léčit zdarma.

Indiáni muži celý den lovit a ryby chytat, pak celou noc ženy milovat.

Potom se náčelník trpce pousmál.

Bílý muž dost kretén, když myslet, že takový systém vylepšit.

Další povídky ze života