Léčba smíchem - CA LUKi

Lidové moudrosti

A hrdý buď, že jsi vytrval.

Až naprší a uschne.

Berou Tě jako páté kolo u vozu.

Bez ženy a tabáku, je smutno v baráku.

Bližší košile než kabát.

Boží mlýny melou pomalu , ale jistě.

Cesty Boží jsou nevyzpytatelné.

Co do světa celého, kde není milého.

Co je dobré dnes, nemusí být zítra.

Co je horší než stařec, začínající nový život.

Co je psáno, to je dáno.

Co je šeptem, to je čertem.

Co jsi jednou viděl, to Ti už nikdo nevezme.

Co jsme si, to jsme si.

Co lidé rádi slyší, tomu i snadno věří.

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

Co neví, to nepoví.

Co oko nevidí, to srdce nebolí.

Co se má stát, stane se.

Co se škádlívá, to se rádo mívá.

Čestný člověk má rovný hřbet i řeč.

Čím bystřejší hlava, tím tišší jazyk.

Čím více lidé mají, tím více chtějí.

Čiň čertu dobře, peklem se Ti odmění.

Čistému vše čisté.

Čo bolo, to bolo, terazky som majorom.

Darovanému koňovi nekoukej na zuby.

Dejte mi stůl, já si už práci najdu.

Den radosti je krátký.

Dlouhé vlasy, krátký rozum.

Dneska rekord, zítra norma.

Do jedné řeky dvakrát nevstoupíš.

Dobrá rada nad zlata.

Dobrá věc se sama chválí.

Dobré svědomí nade všecko jmění.

Dobro je těžko viděti, ale snadno poznati.

Dobro kape po kapkách a zlo teče jako vodopád.

Dobro nad zlem vítězí. ( někdy )

Dobrota je začátek druhého života.

Dobrý holub se vždycky vrací.

Dobrý kůň i ve stáji kupce najde.

Dobrý kůň zapřažený vedle mezka kráčí jako mezek.

Dobrý obraz chce dobrý rám.

Dobrý oheň chce dobré dřevo.

Dobrý spánek tělu i duši prospívá, přílišné spaní škodívá.

Dobře se loví v kalných vodách.

Dobře už bylo.

Dobří lidé dlouho nežijí, krásné květy dlouho nevoní.

Dokud růže voní, každý stojí o ní.

Dokud žijeme, máme šanci přežít.

Doma není nikdo prorokem.

Drzé čelo nad poplužní dvůr.

Drž se rozumu a projdeš celý svět.

Drž se ševče svého kopyta.

Duševní bolest je větší než bolest tělesná.

Dvakrát měř, jednou řež.

Hleď, i když všechno ztratíš,uchovat si čest.

Hloupým štěstí přeje.

Hubička neudělá Kubíčka.

chceš li být šťasten celý život, věnuj se zahrádce.

Chceš li být šťasten jeden den, věnuj se milence,

Chceš li být šťasten jeden rok, věnuj se ženě,

Chceš li mít stálou lásku, drž jí na trojím provázku.

Chlouba – zhouba.

Chyby dobrých lidí se šíří mezi lidmi rychleji než jejich dobrota.

Chytal vítr do sítě.

Chytrý slibuje a hloupý se raduje.

I kočka touží po pohlazení

I trpělivost má svou mez.

Já o voze, on o koze.

Jak na Nový rok, tak po celý rok.

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Jak si kdo ustele, tak si lehne.

Jako by hrách na stěnu házel.

Jako bys do dubu mluvil.

Jaký pán, takový kmán.

Jaký šel, takovou potkal.

Jazyk nelže, lže člověk.

Je lepší špatně sedět než dobře stát.

Jeden Francouz, gentleman, dva Francouzi souboj, tři Francouzi šťastné manželství.

Jeden má rád holky, druhý zase vdolky.

Jeden myslel a vymyslel trakař.

Jediným lékem proti křivdě je zapomenutí.

Jedna vlaštovička jaro nedělá.

Jedno srdce druhému rozumí.

Jednou vidět je lepší než stokrát slyšet.

Jednou vyřčené slovo už nikdy nemůžeš vzít zpět.

Jestli chceš něco dokázat, musíš umět, chtít a mít štěstíčko ( sponzora)

Ještě není všem dnům konec.

Jiný kraj, jiný mrav.

Jména hloupých na všech sloupích.

Jsou jen dva dobří lidé : jeden zemřel a druhý se ještě nenarodil.

K lásce nepřinutíš ani prosbou, ani hrozbou.

Kam chodí slunce nechodí lékař.

Kamarád – taky rád.

Každá hůl má dva konce.

Každá moudrá rada přichází pozdě.

Každé světlo má svůj stín.

Každý den není posvícení.

Každý je strůjcem svého štěstí.

Každý ví, kde ho bota tlačí.

Každý z nás nosí v torně Maršálskou hůl.

Každý začátek je těžký.

Kde Bůh hospodaří, tam se dobře daří.

Kde člověk neváhá, tam Pán Bůh pomáhá.

Kde dva – tu rada, kde tři – tu zrada.

Kde je málo úsměvu, tam je málo úspěchu.

Kde nic není, ani smrt nebere.

Kdo co zaseje, to taky sklidí.

Kdo dlouho spí, málo žije.

Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Kdo chce poroučet, se musí napřed naučit poslouchat.

Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Kdo lže, ten i krade.

Kdo má světlé myšlenky, má i jasné slovo.

Kdo maže, ten jede.

Kdo nic nemá, ten nic neztratí.

Kdo po Tobě kamenem, Ty po něm chlebem.

Kdo příliš dokazuje, nic nedokáže.

Kdo rychle dává, dvakrát dává.

Kdo se mnoho ptá, mnoho se dozví.

Kdo seje vítr, sklízí bouři.

Kdo si hraje nezlobí.

Kdo zkracuje cesty, prodlužuje život.

Kdo zlé činí, toho potrestají jeho činy.

Kdyby hloupost kvetla, byl by samý květ.

Kdyby nebylo závisti, tak by jedna žena stačila pro celou dědinu.

Když do nebe, tak na krásném koni.

Když dva dělají totéž, není to to samé.

Když naši seli, já jsem ležel, když jedli, já také běžel.

Když olej, tak MOGUL, když kopnout, tak do KUL.

Když ptáčka chytají, hezky mu zpívají.

Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří.

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.

Komu Bůh pomáhá, ten vše přemáhá.

Komu karty v ruce šustí, toho žalost neopustí.

Komu není shůry dáno, ten v apatyce nekoupí.

Komu Pán Bůh, tomu všichni svatí.

Konec dobrý, všechno dobré.

Kovářova kobyla chodí bosa.

krása pomíjí, hloupost je věčná.

Krásné je tančit v cizí vesnici, ale lepší je sedět na své zadnici.

Láska  hory přenáší.

Láska je kořením života.

Láska prochází žaludkem.

Lépe mnoho znát, než mnoho mít.

Lépe po dobrém než po zlém.

Lepší je být zdravý a chudobný, než bohatý a nemocný.

Lepší je narodit se šťastný než moudrý.

Lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše.

Lež má krátké nohy.

Líná huba, holé neštěstí.

Malé děti šlapou po klíně, velké děti po srdci.

Malé děti, malé starosti, velké děti,velké starosti.

Malé ryby, také ryby.

Malý ten, kdo zná jen malý cíl.

Máme tažné koně a koně na okrasu.

Marnost nad marnost.

Miluj život a on Ti to oplatí.

Mluv méně s jinými a více sám se sebou.

Mluv tak, jak Ti zobák narostl.

Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

Mnoho povyku pro nic za nic.

Mnoho znát, znamená špatně spát.

Moudrá rada nad zlato.

Moudrý člověk tutéž chybu nedělá dvakrát.

Moudřejší ustoupí.

Mucha řeči nenadělá.

Na zítřek odkládej jediné – hněv.

Na žvanění daně není.

Naděje umírá poslední.

Nahoře huj, dole fuj.

Ne ten milý, kdo krásný, ale ten krásný, kdo milý.

Nečiň druhému to, co Tobě není milé.

Nedělej druhému dobře, nebude Tobě zle.

Nedostatky lidí souvisí s jejich přednostmi.

Nechval dne před večerem.

Nejlepší z lidí je ten, kdo jim pomáhá.

Nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné zboží.

Nejsilnější je ten, kdo přemohl sám sebe.

Největší neštěstí je narazit na blbce.

Někomu hoří voda, jinému nechce hořet benzín.

Nelze žít jen ze vzpomínek.

Nelituj toho co nemáš, ale raduj se z toho co máš a co jsi dokázal.

Nemaluj čerta na zeď.

Nemluv a čiň.

Nemluv, když mluvíš, tak nepiš, když píšeš, tak se nediv.

Nenarodil se ten, který by se zavděčil všem.

Není ještě tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.

Není učitele nad lásku.

Není všechno zlato, co se třpytí.

Není žalobce, není soudce.

Neočekávej dobro od zlých.

Neplač nad rozlitým mlékem.

Neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil.

Nevědomost hříchu nečiní.

Nevěř všemu co slyšíš.

Neznalost zákona neomlouvá.

Než vyrosteš mlč a šoupej nohama.

Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně.

Nikde pečení holuby do huby nelétají.

Nikdo z nás není bez hříchu a bez viny.

Nové koště dobře mete.

Odříkaného chleba největší krajíc.

Oko za oko, zub za zub.

Opakování je matka moudrosti.

Pán na voze, kmán na koze.

Panská láska po zajících skáče.

Pes který moc štěká, nekouše.

Po ránu bývá člověk moudřejší.

Po smutku přichází vždy radost.

Podej mu prst a bude chtít celou ruku.

Podle nosa, poznáš kosa.

Podle sedla dobrého koně nepoznáš.

Pohladit hezkým slovem nic nestojí.

Pochybování je počátek moudrosti.

Pokud jsi se změnil na ovci, nediv se, že po tobě slídí vlci.

Polovinou dobrého obchodu je dobré slovo.

Pomluva je největší zlo.

Pomož si sám a bude Ti pomoženo.

Poslouchat, přihlížet, mlčet je velmi moudré.

Potrefená husa zakdáká.

Používej častěji uši než jazyka.

Povinnosti jsou břemena.

Pozdrav každého, když jdeš nahoru,nevíš, jestli ho nebudeš potřebovat až půjdeš dolů

Práce šlechtí člověka.

Pravá láska nikdy nezestárne.

Praxe je lepší než teorie.

Prchlivost člověka oslepuje.

Pro jedno kvítí slunce nesvítí.

Pro korunu by si nechal i koleno vrtat.

Pro pírko by i přes plot skočila.

Pro stromy nevidí les.

Proti gustu žádný dišputát.

Přání je otcem myšlenky.

Před lidskou hloupostí jsou i bohové bezmocní.

Překonej sám sebe.

Příklady táhnou.

Příležitost dělá zloděje.

Raději málo a dobře, nežli mnoho a špatně.

Raději se zdaleka milovat, nežli z blízka nenávidět.

Ranní ptáče dál doskáče.

Ráno moudřejší večera.

Risk je zisk.

Rozdělíme se bratrsky ( říká první), ne na polovic ( říká druhý ).

Rozum a láska, to nejde dohromady.

Rozum v apatyce nekoupíš.

Ruka ruku myje.

Ryby si samy rybník nevypustí.

Ryby smrdí od hlavy.

Řekni mi co čteš, a já ti povím, jaký jsi.

S poctivosti nejdál dojdeš.

Seď panenko v koutě, jsi li hodná, najdou tě.

Sejde z očí, sejde z mysli.

Schopnost uchovat tajemství je znakem dobrého charakteru.

Skromnost je korunou člověka a je větší než poklad, neboť se v nás nedá zničit.

Skromnost je velký poklad.

Skřivan si na jaře musí vrznout, kdyby měl zmrznout.

Skutky hovoří za nás.

Sliby – chyby.

Sliby se slibují, blázni se radují.

Slovo dělá muže.

Slyší i trávu růst.

Smál se, až se za břicho popadal.

Směj se a svět se bude smát s tebou, plač, a budeš plakat sám.

Snadno se vládne v dobrých časech.

Spěchej pomalu.

Spojit příjemné s užitečným.

Spoléhej vždy jen sám na sebe.

Spolky ani čert nechce.

Spravedlnost je někdy slepá.

Správné myšlenky bývají často v nesprávných rukách.

Srdce vidí dřív, než oči.

Stará láska nerezaví.

Staré chyby se těžko napravují.

Statečný umírá jednou, zbabělec stokrát.

Strach zapuzuje lásku.

Svět chce být klamán.

Světská sláva, polní tráva.

Syna, kterého máš nejraději, pošli na cesty.

Sytý hladovému nevěří.

Šaty dělají člověka.

Škola je základ života.

Štědrost nemá dno.

Štěstí, když je unavené, sedne i na vola.

Tak dlouho se chodí se džbánem pro pivo, až se ucho utrhne.

Tančí podle toho, jak druhý píská.

Těžko šťastným býti a závist nevzbuditi.

Tichá voda břehy bere.

Tím, že učíme sebe, učíme i jiné.

Točí se jako korouhvička ve větru.

Toho mi byl čert dlužen.

Trpaslík zůstane trpaslíkem i kdyby na nejvyšší horu vylezl.

Trpělivost růže přináší.

Trpělivý a statečný činí sám sebe šťastným.

Tři věci potřebuješ ke štěstí : zdraví, rozum a dobré srdce.

Uč se synu moudrým býti.

Udělat z kozla zahradníkem.

Upřímnost je drahocenná lidská vlastnost.

Úsměv je levnější než elektrický proud a dá více světla.

Úsměv tváře je lepší než štědrost dlaně.

Usmíváš li se na svět, svět se bude usmívat na tebe.

V jednoduchosti je síla.

V zdravém těle zdravý duch.

Velikost se měří maličkostmi.

Velké ryby dovedou utéct z čehokoliv jenom ne z Vaší paměti.

Veselá mysl, zdraví půl.

Více hlav, více rozumu.

Viník se obává zákona, nevinný pak osudu.

Vlastní chvála z hrdla páchne.

Vlastní záda a vlastní chyby člověk nevidí.

Vrah se vrací na místo činu.

Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá.

Všechna sláva, polní tráva.

Všechno co daruješ, zůstává s Tebou.

Všechno jde, když se chce.

Všechny cesty vedou do Říma.

Všem věř, ale nikomu nedůvěřuj.

Všude dobře, doma nejlépe.

Všude je chleba o dvou kůrkách.

Výjimka potvrzuje pravidlo.

Z blbce myšlenku ani párem volů nedostaneš.

Z cizího krev neteče.

Za dobrodiní neočekávej poděkování.

Za dobrotu na žebrotu.

Za návrat domů se nemusí nikdo stydět.

Za vším hledej ženu.

Zahálka, počátek všeho zla.

Zakázané ovoce nejlépe chutná.

Závist bývá matkou zlého činu.

Zlí lidé rychle stárnou.

Zlý je i ten, kdo je dobrý jen na sebe.

Změna je život.

Ztraceno, co dáváš nevděčnému.

Zvyk je železná košile.

Žádný strom do nebe neroste.

Žena je plémě hadí, kdo jí hladí, toho zradí, kdo ji souží, po tom touží.

Žhavá láska brzo chladne.

Žij tak, abys mohl v noci klidně spát.