Léčba smíchem - CA LUKi

Obnovení tradic

Myslel jsem, že ze starých dob
se nepřevzalo nic.
A hle, při tunelování bank,
kolik vzniklo part hic!


Autor: ing. Miloš Hovorka