Léčba smíchem - CA LUKi

Změna tradic

Pro spartakiády už
není vhodné klima.
Národ si utužuje zdraví
běháním za potvrzeníma.


Autor: ing. Miloš Hovorka