Léčba smíchem - CA LUKi

Požár

Bylo to jednou na podzim, v domě začínala být zima a my tři bratři jsme bydleli s babičkou, která byla vůdčí osobností celé naši rodiny a nikdo si nedovolil jí odporovat.

Babička povídá staršímu bratrovi : "Mirku,zajdi do šopky pro dřevo!". Mirek neodporoval, ale po chvíli mi povídá : "Babička říkala, že máš zajít pro dřevo!". I já jsem se rozhodl, že využiji nejmladšího bratra a povídám mu: "Toníku, babička říkala, že máš zajít pro dřevo do šopky!" V šopce nebyla zavedená elektřina a proto se tam chodilo se svíčkou.

Sedmiletý Toník vzal koš na dřevo, svíčku a zápalky a šel.

Za hodnou chvíli přiběhl za mnou a křičí: " U nás hoří!" Nechápavě jsem se na něj podíval a teprve až ukázal prstem směrem k šopce tak jsem kuchyňským oknem uviděl naší šopku v plamenech! V tu chvíli jsem se zmohl jenom na to, abych tuto novinu sdělil staršímu bratru Mirkovi.

Ten utíkal pro babičku, která jako statečná ženská běžela sama zachraňovat drůbež, slepice, králíky a po cestě volala: "Přivolejte hasiče!" Na tento pokyn jsem okamžitě reagoval a běžel do hospody pro chlapy a pomoc . Požár se podařilo v krátké době zvládnout a kupodivu i ohořelá střecha držela pohromadě. Chudák babička měla ohořelé čelo, vlasy, ruce, ale zachránila, co se dalo. Bratr Toník-autor této události stál na schodech naše domu, usilovně plakal a na dotaz sousedky se vzlykotem povídá : "Já dostanu, já tam mám papuč!"

Druhý den na dotaz rodičů Toník vysvětloval, jak se to stalo: Nabral do koše dřevo a když chtěl jít zpátky, tak si všiml, že nad dřevem uložené seno mezi deskami visí jednotlivými stonkami dolů. Vzal hořící svíčku, zkoušel jestli suché seno hoří a divil se, že visící stonky rychle mizí. A tak to po sobě několikrát zkoušel se stejným závěrem do doby, než si všiml, že seno nad jeho hlavou hoří plamenem, a to již bylo pozdě.

Dovětek: Ohořelá střecha s eternitem nahoře drží pohromadě a slouží svému účelu až do dnes, to je již celých 52 neuvěřitelných let.

Další povídky ze života