Léčba smíchem - CA LUKi

Změna zvyků

Poroučet větru, dešti
záměrem už není.
Politici se dali
na mlžení.


Autor: ing. Miloš Hovorka