Léčba smíchem - CA LUKi

Oči

Všiml jsem si zářících očí malé holčičky, která jela na trojkolce. Nevzpomínám si, kdy jsem naposled v očích viděl tolik štěstí.

Uvědomil jsem si, že jsme se měli s maminkou tak rádi, že jsme spolu někdy hovořili očima. Oči jsou majákem našeho života a momentální nálady, vysílají všem okolo signál, co cítíme. Radost, štěstí, strach, smutek, odhodlání, nejistotu, obavy a mnoho dalších nepopsatelných pocitů. Jsou lidé, kteří přišli o zrak nebo nikdy neviděli. Je jen na nás ostatních, abychom jim život usnadnili. Nedávno jsem četl moudrost, kdy seděl žebrák s prázdným kloboukem na zemi a cedulkou, na které bylo napsané: Přišel jsem o zrak, přispějte mi na obživu. Šel kolem člověk, který cedulku vyměnil a když se za několik hodin vracel, byl klobouk plný peněz. Slepec ho poznal podle chůze a zeptal se ho: Můžete mi říct, co jste na cedulku napsal, že se lidé změnili? On mu odvětil: Na cedulku jsem napsal: Přichází jaro a s ním krásná paleta barev přírody a květin, které už nikdy neuvidím.

 

A tak si myslím, že mnoho věcí považuje člověk za samozřejmost a neuvědomuje si mnoho hodnot a cenu zdraví, které si vědomě ničíme kouřením, pitím, přejídáním a jinými neřestmi. Vzpomínám si, když jsem byl zdravý a slyšel: Já Ti přeji hlavně hodně zdraví, co mu to vlastně přeje, když pro mne zdraví bylo samozřejmostí 30 let. Dnes už vím a uvědomuji si význam těchto slov, co zdraví pro člověka znamená. Zejména zdravé oči jsou pro nás životním štěstím, důvodem k úsměvu při pohledu na krásu kolem nás, ukrytou v maličkostech. Člověk by se měl naučit dívat a snažit se být viděn. Pohladit druhého pohledem, úsměvem a pozdravem, který na turistických stezkách považujeme za samozřejmost. Oči jsou mocným a tajuplným nástrojem pro rozdávání radosti a povzbuzením pro druhé, kteří to potřebují . Promlouvejme očima, vrátí se nám to v pocitu, který neumím popsat, ale je úžasný. Naučme se to, stojí to za to…

Další povídky ze života